Svoje otázky môžete posielať kedykoľvek mailom v nemeckom alebo anglickom jazyku na office.at@visitflanders.com alebo v slovenskom jazyku na office@polycommunications.com

Odborníci z oblasti turistiky a novinári tu nájdu okrem vlastnej tlačovej- a obchodnej sekcie aj všetky kontaktné údaje príslušných kompetentných osôb viedenskej kancelárie

Tourismuswerbung Flandern-Brüssel

Mariahilfer Straße 121b/6. Stock

A - 1060 Viedeň
Tel: +43 (0)1 596 06 06
Fax +43 (0)1 596 06 95
office.at@visitflanders.com
www.visitflanders.com

Back to top