De site 'Heuvelzicht' bevindt zich vlak aan het kanaal 'de Zuid-Willemsvaart' en op slechts een 500-tal meter van de dorpskern van Bocholt. Op deze site kan u een pasaantenhaven voor de pleziervaart vinden + een motorhomeparking. De voorzieningen ter plekke zijn: elektriciteitsaansluitingen, watertap, 1 toilet, 1 douche en 1 lozingspunt voor chemisch toilet. Een aantal van deze voorzieningen zijn in het standgeld inbegrepen, voor de overige dient u extra te betalen. Het terrein waarop de passantenhaven en motorhomeparking zich bevinden, is eigendom van NV de Scheepvaart. De gemeente Bocholt heeft met deze dienst een concessie aangegaan voor de uitbating van de passantenhaven + motorhomeparking. De eigenlijke uitbating wordt gedaan door de ambtenaar van de dienst Toerisme, samen met een havenmeester.

Waar

Schipperstraat z/n
3950 Bocholt

Contact

+32 89 20 19 30

Informatie over toegankelijkheid

Lokale kaart

Hieronder vindt u een interactieve kaart.

Back to top