Moda Anvers Flandes Bèlgica ©Boy Kortebaas
Al diccionari hi llegim: “Figura que representa una persona o una part d'ella i que serveix als sastres i modistes per a exhibir-hi els vestits que confeccionen”.
La paraula maniquí ha sofert canvis en la seva curta vida catalana. Trobem el seu origen en el neerlandès: la veu «man» significa home, i el seu diminutiu «mannekijn», homenet. Amb aquest vocable els pintors flamencs designaven un petit ninot articulat que s' utilitzava com a model. A Espanya la veu es coneixia a través del gran flux cultural que la unia a Flandes. Al segle XVIII sabem que els ninots se solien vestir perquè els pintors tinguessin un model més ajustat a la realitat. I així el «maniquí» va passar a designar el ninot que s' utilitza per mostrar les robes que han de vendre's o les persones que en passarel·les de moda o estudis d'art posen vestides.
Back to top