Parlem de Simon Stevin, ciutadà de Bruges nascut en 1548. La seva fama es deu als grans assoliments que va aconseguir en el camp de l'enginyeria (inventor del carruatge terrestre impulsat per veles), matemàtiques (primer matemàtic que va reconèixer la validesa del nombre negatiu), física, música, economia i semiologia (postulava pel neerlandès com llengua universal ja que en aquest idioma es poden expressar molts més conceptes amb monosíl•labs que en qualsevol altre).
A ell es deu, de fet, que aquesta llengua sigui una de les poques en les quals la paraula «matemàtiques» no tingui una arrel grecollatina, sinó que aquesta sigui una traducció directa al flamenc del seu significat: «wiskunde». Laurence Sterne ho esmenta vàries vegades en la seva novel•la Tristam Shandy, considerant-lo com un geni. Avui dia una de les principals places de Bruges, Simon Stevinplein, fa honor al personatge.
Tornar al principi