Svoje otázky môžete posielať kedykoľvek mailom v nemeckom alebo anglickom jazyku na office.at@visitflanders.com alebo v slovenskom jazyku na office@polycommunications.com

Odborníci z oblasti turistiky a novinári tu nájdu okrem vlastnej tlačovej- a obchodnej sekcie aj všetky kontaktné údaje príslušných kompetentných osôb viedenskej kancelárie

Tourismuswerbung Flandern-Brüssel

Back to top