P. P. Rubens - VenusFrigida - ©Lukas Arts In Flanders vzw - MAS Antwerpen

Van een fantastisch Fotomuseum en barokke meesterwerken in het Rubenshuis of de kathedraal, tot actuele kunstexpo’s in het MuHKA of het kunst in openlucht in het gerestylede Middelheim. Kunstliefhebbers halen hun hartje op in Antwerpen.

Antwerpen, stad van Rubens

Zelfportret Rubens - ©Antwerpen Rubenshuis Collectiebeleid


P.P. Rubens was een Vlaamse barokschilder en één van de grootste kunstenaars van de 16de en 17de eeuw. Hij stond bekend voor zijn artistieke veelzijdigheid en werd in zijn tijd de meest gezochte schilder van Europa. Voor zijn religieuze en mythologische onderwerpen, intieme landschappen, portretten, ontwerpen voor wandtapijten en sculpturen was er dan ook veel interesse.

Peter Paul Rubens geniet vooral wereldfaam als kunstenaar, maar hij was veel meer dan dat. Ook als diplomaat, architect, ondernemer, polyglot en verzamelaar-antiquair genoot hij in zijn tijd een sterke reputatie, die tot ver buiten Antwerpen reikte. En dat had dan weer een positief effect op zijn werk als kunstenaar.

Antwerpen, standbeeld van Rubens - ©JanPollers

Van kindsbeen af zat de reismicrobe al in Rubens' bloed. Zo werd Rubens geboren in Siegen, maar woonde de familie een jaar later al in Keulen. Nadat haar man overleden was, keerde Rubens' moeder in 1590 met haar twee kinderen terug naar Antwerpen. Daar leerde Rubens de eerste kneepjes van het kunstenaarsvak bij onder meer Tobias Verhaecht, Adam van Noort en Otto van Veen.

Antwerpen Onze-Lieve-Vrouw-Kathedraal - ©Antwerpen Toerisme & congres

Heel wat van die topwerken zijn nog steeds op hun oorspronkelijke locatie te bewonderen. Zo kunnen bezoekers in de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal alleen al een tiental werken zien, waaronder 'De hemelvaart van Maria' en 'De triptiek met de kruisoprichting'. Ook in de Sint-Pauluskerk, de Sint-Antoniuskerk en het Plantin-Moretusmuseum is nog steeds werk van de grootmeester te zien. Al is vooral het Rubenshuis - het huis op de Antwerpse Wapper waar Rubens jarenlang woonde en waar zijn atelier was gevestigd - de place to be om de diverse aspecten van deze bijzonder veelzijdige persoon te ontdekken.

Terug naar boven