Beste buur,

Vanwege de huidige COVID-19-situatie, hebben de overheden van België en Nederland samen opgeroepen om het bilateraal reisverkeer in de komende periode te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen. Het meest recente reisadvies België voor Nederlanders vind je op deze website.

Voor mensen die toch naar België reizen gelden uiteraard extra veiligheidsmaatregelen. Voor meer informatie over deze maatregelen en bijkomende restricties kun je altijd op de officiële website terecht. Indien je van plan bent om langer dan 48 uur te blijven, is het noodzakelijk om binnen 48 uur voor aankomst een Passenger Locator Form in te vullen.

Zorg goed voor jezelf en elkaar, hou het gezond en veilig en graag tot ziens.

We hopen je binnenkort weer te verwelkomen, met dubbel zoveel liefde en gastvrijheid.

Warme groeten,
TOERISMEVLAANDEREN

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.visitflanders.com. De website wordt uitgebaat door Toerisme Vlaanderen, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Grasmarkt 61 en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0225.944.375.

Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, foto’s, beelden, kaarten, databanken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Toerisme Vlaanderen de informatie op deze website op te slaan (met uitzondering van de informatie die nodig is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Links naar andere websites

De website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Toerisme Vlaanderen controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Toerisme Vlaanderen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Het plaatsen van links op de website houdt op geen enkele wijze een goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s door Toerisme Vlaanderen.

Aansprakelijkheid van Toerisme Vlaanderen

De informatie die wordt aangeboden op deze website maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. Toerisme Vlaanderen kan op om het even welk ogenblik verbeteringen en/of aanpassingen aanbrengen op deze website.

Toerisme Vlaanderen streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Toerisme Vlaanderen niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kan u steeds contact opnemen met info@toerismevlaanderen.be.

Toerisme Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op deze website. Incorrecte of foutieve gegevens geven in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.
Toerisme Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie, tips of de door de bezoekers geplaatste beoordelingen, tips, vragen, antwoorden en overige teksten.

Elke beslissing tot het boeken van een logies als resultaat van op deze website verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze website.
Toerisme Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van deze website.

Terug naar boven