The Adoration of the Mystic Lamb  - Jan Van Eyck - ©Lucasweb.be, http://www.lukasweb.be/en/photo/the-ghent-altarpiece-open-152
Jan van Eycks beroemdste creatie is de Aanbidding van het Lam Gods, gemaakt voor de Sint-Baafskathedraal in Gent. Sinds de eerste bezichtiging ervan in 1432 wordt dit prachtige altaarstuk beschouwd als een van ‘s werelds mooiste kunstschatten. Helaas is het sinds de installatie het slachtoffer geweest van dertien misdrijven en zeven diefstallen. Het laatste paneel ontbreekt nog altijd, maar de zoektocht gaat voort.

Sinds oktober 2012 coördineert Bart Devolder het restauratieproject bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. De voltooiing van de restauratie is voorzien voor 2020. Dan zal het altaarstuk weer op zijn oorspronkelijke plaats in de Sint-Baafskathedraal te zien zijn. Tot die tijd kun je het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent bezoeken waar het altaarstuk gerestaureerd wordt. Je krijgt er een goed inzicht in het restauratiewerk. 

Zolang de restauratie loopt, kun je in het oude Gentse Caermersklooster een tentoonstelling over de rijke geschiedenis van het werk zien, die bijna zes eeuwen beslaat. De tentoonstelling heet ‘Het Lam Gods ont(k)leed’. Aanvullende tijdelijke tentoonstellingen gaan dieper in op specifieke thema’s zoals de oorsprong van de houten panelen en de iconografie van het werk.

Back to top