Beste buur,

Vanwege de huidige COVID-19-situatie, hebben de overheden van België en Nederland samen opgeroepen om het bilateraal reisverkeer in de komende periode te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen. Het meest recente reisadvies België voor Nederlanders vind je op deze website.

Voor mensen die toch naar België reizen gelden uiteraard extra veiligheidsmaatregelen. Voor meer informatie over deze maatregelen en bijkomende restricties kun je altijd op de officiële website terecht. Indien je van plan bent om langer dan 48 uur te blijven, is het noodzakelijk om binnen 48 uur voor aankomst een Passenger Locator Form in te vullen.

Zorg goed voor jezelf en elkaar, hou het gezond en veilig en graag tot ziens.

We hopen je binnenkort weer te verwelkomen, met dubbel zoveel liefde en gastvrijheid.

Warme groeten,
TOERISMEVLAANDEREN

The Adoration of the Mystic Lamb  - Jan Van Eyck - ©Lucasweb.be, http://www.lukasweb.be/en/photo/the-ghent-altarpiece-open-152
Jan van Eycks beroemdste creatie is de Aanbidding van het Lam Gods, gemaakt voor de Sint-Baafskathedraal in Gent. Sinds de eerste bezichtiging ervan in 1432 wordt dit prachtige altaarstuk beschouwd als een van ‘s werelds mooiste kunstschatten. Helaas is het sinds de installatie het slachtoffer geweest van dertien misdrijven en zeven diefstallen. Het laatste paneel ontbreekt nog altijd, maar de zoektocht gaat voort.

Sinds oktober 2012 coördineert Bart Devolder het restauratieproject bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. De voltooiing van de restauratie is voorzien voor 2020. Dan zal het altaarstuk weer op zijn oorspronkelijke plaats in de Sint-Baafskathedraal te zien zijn. Tot die tijd kun je het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent bezoeken waar het altaarstuk gerestaureerd wordt. Je krijgt er een goed inzicht in het restauratiewerk. 

Zolang de restauratie loopt, kun je in het oude Gentse Caermersklooster een tentoonstelling over de rijke geschiedenis van het werk zien, die bijna zes eeuwen beslaat. De tentoonstelling heet ‘Het Lam Gods ont(k)leed’. Aanvullende tijdelijke tentoonstellingen gaan dieper in op specifieke thema’s zoals de oorsprong van de houten panelen en de iconografie van het werk.

Terug naar boven