Dit didactisch educatieve museum is vernoemd naar de 1ste Belgische psychiater en ondergebracht in het eerste krankzinnigentehuis in ons land (1857). Het heeft als doel de kennis en informatie over psychiatrie beter toegankelijk te maken, vooroordelen te ontkrachten en het mensbeeld te verrijken. Dit door de ontstaansgeschiedenis van de geestesziekenzorg en de evolutie ervan in modernere tijden te belichten. De collectie is opgedeeld in 3 delen: een 1ste deel met de periode van prehistorie tot Middeleeuwen, een 2de deel met het ontstaan van de moderne, op wetenschap gestoelde psychiatrie en het moderne krankzinnigenziekenhuis en het 3de deel gaat over het zich stilaan van de buitenwereld afzonderen van de geesteszieken en hun ziekenhuizen, een van de voorwaarden voor het uitroeien van zoveel geesteszieken door de nazi's in de 'Stille Holocaust'. Pas in de jaren ‘1960 zal de emancipatiebeweging leiden tot een sociale en vaak moeizame (re)integratie van mensen met een mentale aandoening.

Waar

Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent

Contact

+32 (0)9 398 69 50
+32 (0)477 48 56 82

Informatie over toegankelijkheid

Lokale kaart

Hieronder vindt u een interactieve kaart.

Terug naar boven