Groene stoelen BRUGGE © Jan Darthet

Je contactpersoon

Duurzaamheid

Toerisme Vlaanderen is een organisatie met ambitie voor de toekomst. Ze wil de positieve kracht van toerisme versterken. Zo kan Vlaanderen bloeien als een innovatieve, inspirerende en kwalitatieve bestemming. Dat komt zowel de plek, haar bewoners, ondernemers en bezoekers ten goede.

Duurzaamheid speelt daarin een essentiële rol, in al haar dimensies. Daarom heeft Toerisme Vlaanderen een duurzaamheidsplan uitgewerkt dat rekening houdt met de impact van toerisme op alle aspecten van onze regio. Dat omvat zowel de bestemming Vlaanderen als onzede organisatie: Toerisme Vlaanderen.

Het duurzaamheidsplan richt zich structureel op zes pijlers:

  • Inclusiviteit en toegankelijkheid
  • Transport
  • Communicatie en toegang tot informatie
  • Duurzaamheid van toeristisch aanbod en evenementen
  • Leefbaarheid
  • Het terugschroeven van broeikasgassen

Toerisme Vlaanderen heeft hierin al grote stappen gezet, maar dat verhaal is nog lang niet ten einde. Dit meerjarenplan blijft evolueren. De actieplannen worden in de toekomst nog uitgebreid met andere toeristische aspecten als economie en tewerkstelling, overtoerisme, afvalbeheer, kwaliteit van de natuurlijke omgeving … Omdat de wereld blijft veranderen, en omdat we zorg willen dragen voor onze omgeving.

Meer info over het duurzaamheidsplan van Toerisme Vlaanderen vind je in deze brochure.

Enkele van onze doelen voor 2030

SVG

44 % méér Green Key-labels

SVG

Een toegankelijkheidslabel voor alle congreslocaties verplaatsingen.

SVG

50 % minder uitstoot van toeristische verblijven

SVG

35 % minder primair energieverbruik van onze eigen werking.

SVG

25 % minder uitstoot door werkgerelateerde verplaatsingen.