Logo Ensor2024

Vlaamse Meester James Ensor is een vernieuwer, een gamechanger. Zonder zijn kunst is het onmogelijk de oorsprong en ontwikkeling van het modernisme in de 20e eeuw te begrijpen. Hij behoort tot het selecte kransje Europese avant-gardekunstenaars dat, in een losjes verbonden groep aan het einde van de 19de eeuw, de schilderkunst bevrijdde van romantische heldenmoed, verschijningen en banaal realisme. De visie van Ensor op de mensheid is soms luchthartig, vaak droefgeestig, maar net zo vaak lyrisch en hilarisch. Door autonoom en los van de werkelijkheid beelden, vorm en kleur te gebruiken, heeft hij beelden gecreëerd waarin een accurate weergave van de werkelijkheid bijzaak wordt.

In 2024 is het 75 jaar geleden dat James Ensor overleed (1860-1949). Vier samen met ons het leven van deze gerenommeerde Vlaamse Meester met verschillende tentoonstellingen, activiteiten en evenementen in Oostende, Brussel en Antwerpen.

Niet te missen Ensor-ervaringen

Ensor - Spilliaert Museumvleugel 04 ©Steven Decroos - Mu.ZEE Ostend
Het James Ensorhuis © Toerisme Oostende vzw - James Ensorhuis - Nick Decombel Fotografie
KMSKA_2022_Facade © Karin Borghouts
Het James Ensorhuis © Toerisme Oostende vzw - James Ensorhuis - Nick Decombel Fotografie

Ensor & Oostende

James Ensor werd in 1860 geboren in Oostende en overleed in 1949 in de Stad aan zee. In 2024 is dat 75 jaar geleden. Zijn hele leven woonde en werkte hij in Oostende. Het beeld van de excentrieke, misbegrepen kluizenaar op een tochtige zolder in Oostende is een mythe. Hij nam graag deel aan het culturele en sociale leven van zijn geboortestad. Oostende blijft de plek waar de mythe van Ensor blijft voortleven, niet alleen in het Ensorhuis maar ook elders in de stad of met uitzicht op de Noordzee. Voor Ensor was Oostende ‘de koningin van wispelturige zeeën, van zachte stranden en een hemel beladen met goud en opaal’.

Ensor & Antwerpen

Het KMSKA (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen) heeft dankzij een groep rijke Antwerpse liefhebbers en vastberaden museumconservatoren sinds de jaren 1920 de grootste Ensor-collectie ter wereld in zijn bezit. Die collectie is geleidelijk uitgegroeid tot een geheel van 39 schilderijen en 650 tekeningen en omvat maar liefst tien meesterwerken, een niet te missen verzameling die een centrale en cruciale plaats inneemt in de nieuwe collectiepresentatie van KMSKA in zes zalen. Wat Van Gogh is voor Amsterdam – waar hij amper enkele maanden verbleef – is Ensor voor Antwerpen, want Antwerpen is – voor hem – ‘de meest gastvrije van alle moeders.’ Daarnaast voert het KMSKA samen met het Departement conservatie-restauratie van de Universiteit Antwerpen via het Ensor Research Project diepgaand onderzoek naar de creatieve processen van Ensor.

Ensorzaal KMSKA © Karin Borghouts
Kunstberg, Brussels

Ensor & Brussel

Hoewel James Ensor onlosmakelijk verbonden is met zijn geliefde thuisstad Oostende, speelde ook Brussel een cruciale rol in zijn leven en carrière. Ensor studeerde er drie jaar aan de Koninklijke Academie, waar Fernand Khnopff en andere aanstormende talenten tot zijn medestudenten behoorden. Hij keerde terug naar Oostende, maar zou zijn leven lang een bijzondere band met de hoofdstad onderhouden en er meermaals exposeren en verblijven.

Volg ons op Facebook:
Vlaamse Meesters

Volg ons op Instagram:
Vlaamse Meesters

Ensor (c) Art in Flanders

Volg ons op @The Flemish Masters