Pieter Bruegel

Pieter I Bruegel - De volkstelling te Bethlehem ©Royal Museums of Fine Arts Belgium, Brussels photo J. Geleyns - Ro scan

Pieter Bruegel de Oude (ca. 1525-30 – 1569) blijft op vele vlakken een mysterie. Ook zijn rijke, zelfs complexe oeuvre blijft verbazen. Bruegel was een geniaal landschapsschilder, een schitterend chroniqueur van het leven uit die tijd en bezat veel gevoel voor humor.

Pieter Bruegel, een briljant enigma

De stamvader van het kunstenaarsgeslacht Bruegel - ook zijn zonen Pieter en Jan waren voorname kunstenaars - werd geboren in 1525. Of misschien in 1530, of ergens daartussen. Ook over zijn geboorteplaats bestaan nog steeds verschillende theorieën. Over het leven van deze Vlaamse Meester bestaan dus nog vele mysteriën. Al is dat eigenlijk niet wat telt. Het indrukwekkende oeuvre van deze schilder, tekenaar, etser en prentontwerper is wat telt. En dat spreekt boekdelen.

Er zijn Bruegels majestueuze landschappen. De typisch bruegeliaanse portrettering van het volkse leven uit die tijd. De bevreemdende taferelen waarin fantasierijke wezens in zijn verwerkt. De humor en ironie die hij vaak hanteerde om de universele menselijke zwakheden uit te beelden. De inventieve, complexe en wervelende prenten op papier. Bruegel bouwde dat breed oeuvre uit op een vrij korte tijd. Hij overleed rond zijn veertigste levensjaar. Van zijn werk zijn er een veertigtal schilderijen bewaard.

Deze Vlaamse Meester blies zijn laatste adem uit in Brussel. Hoewel zijn meesterwerken zijn verspreid over de hele wereld, is hij hier nog steeds thuis. De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) bezitten vier van zijn meesterwerken. In de collectie van de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) vind je een negentigtal zeldzame prenten en drie tekeningen. Tegelijk wordt hij ook met Antwerpen geassocieerd, de stad waar hij kunstenaar werd. Zijn meesterwerk Dulle Griet en de reeks Twaalf Spreekwoorden zijn nog steeds te bewonderen in het Museum Mayer Van den Bergh.

Bruegels blik vind je in alle uithoeken van de wereld, maar nergens zo scherp als hier.

Pieter Bruegel statue Brussels

Bruegel in Vlaanderen

Pieter Bruegel de Oude was thuis in Vlaanderen. Deze briljante meester blies zijn laatste adem uit in Brussel, maar begon zijn carrière in Antwerpen. Een belangrijk deel van zijn oeuvre is er steeds thuis. Ontdek Bruegel in Antwerpen, Brussel en daarbuiten.

Dulle Griet (Mad Meg)

Volg ons op @The Flemish Masters